Velkommen

Brædstrup Flyveklub.

Brædstrup Flyveklub er hjemmehørende på Brædstrup Flyveplads, EKBR.

 

Pladsen er beliggende på jord tilhørende : http://www.Aastrupgaard.eu

Se også denne hjemmeside for interessant læsning om Lancaster-havariet her i 1944.

 

Overnatning, flyveferie...

Kontakt Pejsegården:

Tlf. 75 75 17 66
 
Pejsegården ligger ca 3 km NW for flyvepladsen, Søndergade 112, Brædstrup. Ring til Pejsegården for afhentning, hvis du skal til et arrangement der.

Besøgende piloter

Vi er en lille klub, der kun har tilladelse til få operationer og har derfor måttet indføre PPR på pladsen. Da vi sætter pris på et godt forhold til naboerne, beder vi besøgende piloter overholde alle love og regler ved landing og start og iøvrigt være mest muligt hensynsfulde, når pladsen benyttes.
Landingsrunde og overflyvning af pladsen i 1000' AGL (minimum), og ved start på bane 15, undgå overflyvning af den hvide ejendom, der ligger i forlængelse af banen (lidt mod Ø).
Landingsøvelser er absolut ikke tilladt.
Husk at føre landingsjournalen i postkassen ved "C" på klubhuset.

 

Pladsen

Brædstrup Flyveplads er beliggende 4 km SØ for Brædstrup by på adressen Sandvej 15, 8740 Brædstrup.

Banen er en græsbane på 500 m i retning 150/330.
Grundet den relativt korte bane skal de fleste fly sættes tæt på tærsklen – vær i den forbindelse opmærksom på trafik på den tværgående landevej i NW-enden af bane 15.
Pladsen har ingen egen frekvens, men brug 129,8 MHz. 
Peter Henningsen